บ้านเช่า

บ้านเช่า

origin KMB sathorn

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 44㎡

30000THB/เดือน

one9five B410

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 41㎡

25000THB/เดือน

one9five B1801

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 36㎡

23000THB/เดือน

Ideo Mobi Eastpoint B09-14

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 29.4㎡

14000THB/เดือน

one9five B508

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 28㎡

17000THB/เดือน

one9five B2018

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 36㎡

22000THB/เดือน

noblebe33 19/22

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 35㎡

23000THB/เดือน

plumcondo 69/165

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 29㎡

9500THB/เดือน

Metris 29A1-4

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 30.5㎡

14000THB/เดือน

one9five B910

1ห้อง1ฮอลล์1ห้องน้ำ | 36㎡

24000THB/เดือน